Home    Wetgeving    Erkenningsregeling    Uitvoering tanksanering    Tanksaneringsbedrijven

 

VAN DER WIEL INFRA EN MILIEU B.V.

Postadres: Postbus 508, 9200 AM Drachten
Bezoekadres: Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

Telefoon: 0512 - 58 62 10

Telefax: 0512 - 58 62 11

E-mail: h.vries@vanderwiel.nl

Internet: www.vanderwiel.nl

 

Contactperso(o)n(en):

De heer H. de Vries

De heer S. Oosting

 

Actief op het gebied van:

* GWW;

* Bodemsaneringen;

* Planontwikkeling;

* Milieutechniek/ bodemonderzoek/ waterzuivering;

* Transport van zand/ grond/ verontreinigde grond/ slib.

 

Werkgebied:

Heel Nederland.

 

Materieel:

* Eigen waterzuivering;

* Kraakmaterieel;

* Vrachtauto's;

* GWW- hulpmaterieel.

 

Certificaten:

- Tanksaneringen HBO/dieseltanks BRL K902
- Tanksanering BRL K904
- Bouwstoffenbesluit BRL 1000
- Asbestverwijdering BRL 5050
- Milieukundige begeleiding BRL 6000
- Uitvoering bodemsanering BRL 7000
- Kwaliteitsborging ISO 9001
- Veiligheid VCA **
- Spoorveiligheid Rail Infra
- Sloop BRL SBC