Home    Wetgeving    Erkenningsregeling    Uitvoering tanksanering    Tanksaneringsbedrijven

Wegwijzer

Tanksanering

 

ERKENNING TANKSANERINGSBEDRIJVEN

In het Activiteitenbesluit is bepaald dat het verwijderen of onklaar maken van een ondergrondse tank uitgevoerd moet worden door een door Kiwa gecertificeerd bedrijf. Het verwijderen of onklaar maken van de desbetreffende soort tank inclusief de bijbehorende leidingen en appendages dient dus te gescheiden door een gecertificeerd tanksaneringsbedrijf. Om hieraan uitvoering te geven heeft Kiwa een aantal beoordelingsrichtlijnen opgesteld. Deze zijn:

BRL-K 902/03 Tanksanering HBO/diesel (in werking per 18/10/94)

Het saneren van boven- en ondergrondse tanks waarin zich huisbrandolie, diesel, gasolie, stookolie, motorolie, water of huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden. Niet onder het toepassings­gebied vallen K1 en K2 producten (bijvoorbeeld benzine), afgewerkte olie en petroleum.

BRL-K 904/02 Tanksanering (in werking per 01/02/95)

Het saneren van tanks met een inhoud van 0,2 tot 150 m3 waarin zich brand­bare vloeistoffen (K1, K2 en K3 producten en afgewerkte olie) en afvalolie) bevinden of hebben bevonden. Niet onder deze BRL vallen HBO-/dieseltanks bij particulieren en bedrijven die onder de AMvB BOOT vallen. Tanks vallen onder BRL-K 902/02.

BRL-K 905/02 Tankreiniging (in werking per 01/02/95)

Het reinigen met water van tanks met een inhoud van 0,2 tot 150 m3 waarin zich brandbare vloeistoffen bevinden of hebben bevonden.

 

Bedrijven die voldoen aan de beoordelingsrichtlijn worden door Kiwa gecertificeerd. Deze bedrijven mogen dan tanksaneringen uitvoeren. Kiwa controleert ook na de certificatie de uitvoering van de saneringswerkzaamheden door de bedrijven. Wordt na de certificatie op enig moment niet voldaan aan de beoordelings­richtlijn, dan kan Kiwa het certificaat intrekken.

 

Tanksaneringscertificaat

Het door Kiwa gecertificeerde tanksaneringsbedrijf moet per uitgevoerde tanksanering een zogenaamd tanksaneringscertificaat opmaken. Een exemplaar van dit certificaat (een voorbeeld is hieronder weergegeven) wordt verzonden aan de eigenaar van de tank/opdrachtgever, de gemeente, de provincie en naar Kiwa. Dit certificaat vormt het bewijs dat de tank volgens de wettelijke voorschriften gesaneerd is. Veelal wordt bij verkoop van huizen naar een dergelijke bewijs gevraagd.