Home    Wetgeving    Erkenningsregeling    Uitvoering tanksanering    Tanksaneringsbedrijven  

 

 

 

 

 

 

Wegwijzer

Tanksanering

 

 

Inleiding

 

Lekkage van (ondergrondse) tanks is een van de bekende oorzaken van bodem- en grondwaterverontreiniging. In Nederland liggen nog een groot aantal ondergrondse opslagtanks in de grond, zowel bij particulieren als bedrijven. De meeste van deze tanks (90%) hebben gediend voor de opslag van vloeibare aardolieprodukten (veelal huisbrandolie). Vele daarvan zijn met de komst van aardgas niet meer in gebruik. Ook niet meer in gebruik zijnde tanks kunnen de oorzaak zijn van een aanzienlijke bodem- en/of grondwaterverontreiniging. En liter olie kan 1 miljoen liter water verontreinigen.

 

Voor de opslag in (ondergrondse) tanks en de verwijdering van niet meer in gebruik zijnde tanks bestaan tal van regels. U bent als eigenaar van de tank verantwoordelijk voor de naleving van al deze regels en eventuele verontreiniging van de bodem. Voor diegenen die niet dagelijks met tanksanering te maken hebben, is het vaak moeilijk de goede weg te vinden. Daarom heeft de branchevereniging van de bedrijven die zich bezig houden met de sanering van tanks, de Vereniging van Tanksanerings- bedrijven (VETS) deze website samengesteld. Om U snel een weg te wijzen. Een weg die waarschijnlijk zal leiden naar n van de bedrijven die op deze website staan. Deze bedrijven beschikken allemaal over de vereiste erkenningen en hebben de nodige kennis in huis om U te adviseren.

 

De Vereniging van Erkende Tanksaneringsbedrijven (VETS)

 

De Vereniging van Erkende Tanksaneringsbedrijven (VETS) is op 6 maart 1991 officieel opgericht. De VETS stelt zich ten doel het behartigen en bevorderen van de economische, sociale en technische belangen van haar leden in de ruimste zin des woords. Alleen die bedrijven die door Kiwa zijn erkend voor het saneren van tanks worden toegelaten als lid.

De leden van de VETS hebben jarenlange ervaring met het saneren en reinigen van tanks. Het overgrote deel van de ondergrondse en bovengrondse tanks in Nederland wordt door eden van de VETS gesaneerd en/of gereinigd.

 

Meer vragen, het secretariaat van de VETS is dagelijks bereikbaar,

 

Kerkplein 3, 4209 AC Schelluinen, Tel: 0183 - 622787, mailto:info@tanksanering.nl